CK Víkend PLUS lyžařské zájezdy

img

Informace pro účastníky lyžařských zájezdů do Itálie

  datum:14.11.2022

  Pro lyžařské zájezdy do Itálie nejsou aktuálně žádné omezující podmínky:

 • není vyžadován certifikát o očkování nebo o prodělání nemoci covid-19 (Greenpass)
 • není vyžadován negativní test na covid-19
 • není vyžadováno vyplnění příjezdového formuláře (dPLF)

 • Odkazy:
 • odkaz na stránky MZV ČR - aktuální informace k cestování do Itálie

  Doporučení:

 • vezměte si na zájezd několik respirátorů FFP2, protože nadále trvá povinnost jejich nošení v nemocničních zařízení
 • nenastupujte na zájezd při přiznacích, nebo při podezření na nákazu covid-19, nebo jiných respiračních chorob

  Pojištění odpovědnosti:

 • každý uživatel skiareálu se musí v případě kontroly prokázat, že má sjednáno pojištění odpovědnosti

Stornovací podmínky:

  Odstupné (storno) při odstoupení ze zájezdu:

 • 42 a více dnů před odjezdem: 1000,- Kč/os.
 • 41 - 21 dnů před odjezdem: 2000,- Kč/os.
 • 20 -   8 dnů před odjezdem:   50 % z ceny zájezdu bez skipasu
 • 7 -   5 dnů před odjezdem:   60 % z ceny zájezdu bez skipasu
 • 4 dny před odjezdem:   70 % z ceny zájezdu bez skipasu
 • 3 dny před odjezdem:   80 % z ceny zájezdu bez skipasu
 • 48 a méně hodin před odjezdem:   90 % z ceny zájezdu bez skipasu
 • 24 a méně hodin před odjezdem nebo při nečerpání služeb: 100 % z ceny zájezdu včetně skipasu (pokud je v ceně)

  Poplatek při změně zájezdu:

 • při změně zájezdu na jiný konkrétní zájezd v dané sezoně, kdy klient není pojištěn nebo krytí od pojišťovny nepožaduje:
 • 42 a více dnů před odjezdem:   500,- Kč/os.
 • 41 - 21 dnů před odjezdem: 1000,- Kč/os.
 • 20 -   8 dnů před odjezdem:   25 % z ceny zájezdu bez skipasu
 • 7 -   5 dnů před odjezdem:   30 % z ceny zájezdu bez skipasu
 • 4 dny před odjezdem:   35 % z ceny zájezdu bez skipasu
 • 3 dny před odjezdem:   40 % z ceny zájezdu bez skipasu
 • 48 a méně hodin před odjezdem:   50 % z ceny zájezdu bez skipasu
 • 24 a méně hodin před odjezdem nebo při nečerpání služeb: 100 % z ceny zájezdu včetně skipasu (pokud je v ceně)

  Odstoupení od smlouvy nebo zrušení zájezdu bez nutnosti platit odstupné

  Situace definuje Nový občanský zákoník:
 • "$2535 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody."
  U lyžařských zájezdů se jedná o případy, kdy v místě konání zájezdu budou přijata taková ochranná opatření, jako je uzavření ubytovacího zařízení nebo uzavření skiareálu, a nebo kdy vlády ČR, tranzitních, nebo cílových zemí neumožní překročení hranic.
 • "$2536 Pořadatel může odstoupit od smlouvy, pokud počet osob přihlášených na zájezd je nižší než 30 a pořadatel oznámil zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než 7 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní."
  Pořadatel může odstoupit od smlouvy, pokud mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.
 • Ve výše uvedených případech vrátí CK zákazníkovi veškeré přijaté platby za zájezd.
Lyžování a lyžařské zájezdy 2025 v Itálii       Ing. Martin Jindrák - CK Víkend PLUS, Valdecká 84, 268 01 Hořovice, tel. 311 510 136     webdesign: Martin Jindrák