CK Víkend PLUS lyžařské zájezdy

img

Stornovací podmínky lyžařských zájezdů 2018/2019

Pokud se nemůžete z jakéhokoliv důvodu zájezdu zúčastnit, máte 2 možnosti:

    a) zájezd zrušíte (odstoupíte od smlouvy), v CK zůstane příslušný stornovací poplatek (odstupné) a zbytek uhrazené ceny vám vrátíme.

    b) zájezd zrušíte (odstoupíte od smlouvy), ale přihlásíte se na jiný zájezd, část uhrazené ceny převedeme na jiný zájezd.

Charakter zájezdů přihlásit náhradníka bez poplatku, do lhůty 24 hodin bez poplatku, v pozdější lhůtě má pak CK právu na úhradu nákladů s tím spojených.

 

Zrušení zájezdu klientem

 • odstupné (stornovací poplatek) při zrušení zájezdu v období:
 • 42 a více dnů před odjezdem (6 a více týdnů):   500,- Kč/os.    zbytek uhrazené ceny se vrací
 • 41 - 28 dnů před odjezdem (6 - 4 týdny): 1000,- Kč/os.    zbytek uhrazené ceny se vrací
 • 27 - 21 dnů před odjezdem (4 - 3 týdny): 2000,- Kč/os.    zbytek uhrazené ceny se vrací
 • 20 - 14 dnů před odjezdem (3 - 2 týdny):   50 % z ceny zájezdu    zbytek uhrazené ceny se vrací
 • 13 -   7 dnů před odjezdem (2 - 1 týden):   80 % z ceny zájezdu    zbytek uhrazené ceny se vrací
 • 6 dnů a méně nebo při nečerpání služeb: 100 % z ceny zájezdu

 

Změna zájezdu klientem

Oboustranně výhodnou alternativou ke zrušení zájezdu je změna zájezdu, kde jsou nastaveny poloviční stornovací poplatky (odstupné) s tím, že zbytek uhrazené ceny Vám převedeme jako kompenzaci na jiný vybraný (volný) zájezd CK Víkend Plus v příslušném nebo příštím kalendářním roce. Tato kompenzace je nepřenosná s výjimkou mezi členy rodiny - manželé, rodiče a děti a nevyčerpáním do konce uvedeného období propadá.

 • stornovací poplatek při změně zájezdu klientem v období:
 • 42 a více dnů před odjezdem (6 a více týdnů):   pro 1 - 5 osob celkem 500,- Kč, pro 6 a více osob 100,- Kč/os.
 • 41 - 28 dnů před odjezdem (6 - 4 týdny):   500,- Kč/os.    zbytek uhrazené ceny se převádí na jiný zájezd
 • 27 - 21 dnů před odjezdem (4 - 3 týdny): 1000,- Kč/os.    zbytek uhrazené ceny se převádí na jiný zájezd
 • 20 - 14 dnů před odjezdem (3 - 2 týdny): 25 % z ceny zájezdu    zbytek uhrazené ceny se převádí na jiný zájezd
 • 13 -   7 dnů před odjezdem (2 - 1 týden):   40 % z ceny zájezdu    zbytek uhrazené ceny se převádí na jiný zájezd
 • 6 dnů a méně nebo při nečerpání služeb:   50 % z ceny zájezdu    zbytek uhrazené ceny se převádí na jiný zájezd

 

Nevyužití objednaných a zaplacených služeb

Pokud dojde k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti CK, nebo dojde-li k okolnostem, které jsou na straně zákazníka, na základě kterých zákazník nevyužije objednané a zaplacené služby, nevzniká nárok na náhradu ceny nebo slevy z ceny.

Lyžování a lyžařské zájezdy 2021 v Itálii       Ing. Martin Jindrák - CK Víkend PLUS, Valdecká 84, 268 01 Hořovice, tel. 311 510 136     webdesign: Martin Jindrák