CK Víkend PLUS lyžařské zájezdy

img

Dárkové poukazy na zájezdy CK Víkend a CK Víkend PLUS

  Dárkový poukaz - peněžní poukázka

 • tuto poukázku vystavujeme na jakoukoliv požadovanou částku
 • poukázku zasíláme poštou po úhradě uvedené částky (pro platbu Vám přidělíme variabilní symbol)
 • poukázka je platná nejpozději do konce následujícího roku
 • poukázka musí být vyčerpána v plné výši, není zpětně směnitelná za hotovost
 • poukázkou je možno uhradit celou cenu (nebo její část) jakéhokoliv zájezdu CK Víkend nebo CK Víkend PLUS
 • při uplatnění poukázky stačí uvést její číslo, její hodnotu a jméno osoby, která ji v CK zakoupila

  Dárkový poukaz - konkrétní zájezd

 • tento dárkový poukaz vystavujeme na konkrétní zájezd
 • poukaz zasíláme poštou po úhradě ceny konkrétního zájezdu (pro platbu Vám přidělíme variabilní symbol)
 • poukaz slouží jako informace pro obdarovaného
 • na zájezd, na který byl vystaven dárkový poukaz, se vztahují smluvní a organizační podmínky včetně stornovacích podmínek
 • poukaz není nutno brát s sebou na zájezd ani jej zasílat do CK

  Objednávka dárkového poukazu

 • dárkový poukaz můžete objednat telefonicky (311 510 136) nebo e-mailem
 • dárkový poukaz - peněžní poukázka - vzor dárkový poukaz - peněžní poukázka - vzor
 • dárkový poukaz - konkrétní zájezd - vzor dárkový poukaz - konkretní zájezd - vzor
Lyžování a lyžařské zájezdy 2021 v Itálii       Ing. Martin Jindrák - CK Víkend PLUS, Valdecká 84, 268 01 Hořovice, tel. 311 510 136     webdesign: Martin Jindrák