CK Víkend PLUS lyžařské zájezdy

img

Cestovní pojištění

  Cestovní pojištění UNIQA

  Cestovní kancelář umožňuje sjednání cestovního pojištění UNIQA:
 • Pojistitel je UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČ: 49240480, DIČ: CZ699003142
 • Pojistník je Ing. Martin Jindrák, Valdecká 84, 268 01 Hořovice, IČ: 45140782, DIČ: CZ 6403021097 (CK Víkend Plus)

 • Způsob sjednání pojištění:
 • Se všemi dokumenty týkající se cestovního pojištění je možno se seznámit na této stránce
 • Pojištění je možné sjednat pouze při vyplnění webové objednávky zájezdu
 • CK následně zašle potvrzení o zájezdu, kde bude uveden rozsah pojištění, cena a způsob úhrady

 • Základní pojištění:
 • léčebné výlohy včetně onemocnění COVID-19
 • náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény při onemocnění COVID-19
 • asistenční služby
 • úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti
 • pojištění zavazadel
 • pojištění zimních sportů
 • pojištění stornovacích poplatků ve výši 80%

 • Dřívější "Připojištění COVID-19" je nově součástí základního pojištění :
 • 1. Pojistitel uhradí v případě povinného umístění pojištěného do karantény spojené s nákazou covidem-19 v zahraničí náklady na ubytování a stravování až do výše 2 500 Kč na jednu osobu a jeden den, maximálně však do celkového limitu 30 000 Kč. Zároveň uhradí náklady na návrat po ukončení nařízené karantény až do výše 20 000 Kč na jednu osobu. Platí jak pro karanténu s pozitivním testem, tak pro preventivní karanténu, která byla pojištěnému nařízena místním oprávněným orgánem. Toto pravidlo platí jak pro karanténu na základě pozitivního testu, tak preventivní karanténu, která byla v místě pobytu nařízena oprávněným orgánem.
 • 2. Pojistnou událostí z pojištění stornovacích poplatků je také preventivní karanténa pojištěného v souvislosti s COVID-19, která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty. Uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

 • Cena pojištění:
 • tarif K7S8+    52 Kč/den - při ceně zájezdu do 10.000 Kč (kryje 80% stornopoplatku = max. 8.000 Kč)
 • tarif K7S15+  59 Kč/den - při ceně zájezdu od 10.000 do 18.750 Kč (kryje 80% stornopoplatku = max. 15.000 Kč)

 • Dokumenty k cestovnímu pojištění:
 • UNIQA - přehled pojistných tarifů
 • UNIQA - všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění
 • UNIQA - oceňovací tabulka pro určování rozsahu trvalých následků úrazu
 • UNIQA - informace o GDPR

 • Doplňující informace:
 • UNIQA - kontakt pro hlášení škod
 • UNIQA - formulář pro oznámení o škodě
 • kontakt pro případné stížnosti: info@uniqa.cz (případně možnost obrátit se na Českou národní banku)

 • Doba pojištění dle druhu zájezdu:
 • Pro zájezdy s vlastní dopravou začíná pojištění dnem odjezdu z ČR a končí posledním dnem lyžařského programu (předpokládá se, že při návratu se překročí hranice do ČR ještě před půlnocí)
 • Pro zájezdy s autobusovou dopravou začíná pojištění dnem odjezdu z ČR a končí dnem plánovaného návratu (předpokládá se, že při návratu se mohou překročit hranice do ČR až po půlnoci)

  číslo pojistné smlouvy je 1560517530

  Postup pojištěnce při stornování zájezdu - formulář Oznámení o škodě:

 • Nárok na plnění při stornování zájezdu si ověřte ve Všeobecných pojistných podmínkách
 • Na emailovou adresu info@ck-vikend.cz zašlete informaci, obsahující označení zájezdu, jména stornujících osob a důvod storna
 • CK provede zrušení uvedených účastníků a zašle Vám předvyplněný a potvrzený formulář Oznámení o škodě
 • Formulář si vytiskněte, doplňte další požadované údaje a pořiďte si kopii
 • Formulář pak spolu s lékařskou zprávou a kopií potvrzení o zájezdu zašlete poštou na pojišťovnu
 • Adresa je UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12, Praha 6
 • kontakt pro případné stížnosti: info@uniqa.cz (případně možnost obrátit se na Českou národní banku)
Lyžování a lyžařské zájezdy 2025 v Itálii       Ing. Martin Jindrák - CK Víkend PLUS, Valdecká 84, 268 01 Hořovice, tel. 311 510 136     webdesign: Martin Jindrák