CK Víkend PLUS lyžařské zájezdy

img

Cestovní pojištění

  Cestovní pojištění UNIQA

  Cestovní kancelář umožňuje sjednání cestovního pojištění UNIQA:
 • Pojistitel je UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČ: 49240480, DIČ: CZ699003142
 • Pojistník je Ing. Martin Jindrák, Valdecká 84, 268 01 Hořovice, IČ: 45140782, DIČ: CZ 6403021097 (CK Víkend Plus)

 • Způsob sjednání pojištění:
 • Se všemi dokumenty týkající se cestovního pojištění je možno se seznámit na této stránce
 • Pojištění je možné sjednat pouze při vyplnění webové objednávky zájezdu
 • CK následně zašle potvrzení o zájezdu, kde bude uveden rozsah pojištění, cena a způsob úhrady

 • Základní pojištění:
 • léčebné výlohy včetně onemocnění COVID-19
 • náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény při onemocnění COVID-19
 • asistenční služby
 • úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti
 • pojištění zavazadel
 • pojištění zimních sportů
 • pojištění stornovacích poplatků ve výši 80%

 • Připojištění COVID-19:
 • náklady na ubytování v zahraničí spojené s preventivní karanténou (např. při kontaktu s jinou nakaženou osobou)
 • náklady na náhradní dopravu v případě umístění do karantény
 • UNIQA - připojištění pandemie COVID-19

 • Balíček základní pojištění + připojištění COVID-19:
 • tarif K7S8P+    71 Kč/den - při ceně zájezdu do 10.000 Kč (kryje 80% stornopoplatku = max. 8.000 Kč)
 • tarif K7S15P+  77 Kč/den - při ceně zájezdu od 10.000 do 18.750 Kč (kryje 80% stornopoplatku = max. 15.000 Kč)
 • UNIQA - přehled krytí balíčku cestovního pojištění

 • Doba pojištění dle druhu zájezdu:
 • Pro zájezdy s vlastní dopravou začíná pojištění dnem odjezdu z ČR a končí posledním dnem lyžařského programu (předpokládá se, že při návratu se překročí hranice do ČR ještě před půlnocí)
 • Pro zájezdy s autobusovou dopravou začíná pojištění dnem odjezdu z ČR a končí dnem plánovaného návratu (předpokládá se, že při návratu se mohou překročit hranice do ČR až po půlnoci)

 • Dokumenty k cestovnímu pojištění:
 • UNIQA - informační dokument k pojištění
 • UNIQA - všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění
 • UNIQA - oceňovací tabulka pro určování rozsahu trvalých následků úrazu
 • UNIQA - informace o GDPR

 • Doplňující informace:
 • UNIQA - kontakt pro hlášení škod
 • UNIQA - formulář pro oznámení o škodě
 • kontakt pro případné stížnosti: info@uniqa.cz (případně možnost obrátit se na Českou národní banku)

  číslo pojistné smlouvy je 1560517530

  Postup pojištěnce při stornování zájezdu - formulář Oznámení o škodě:

 • Nárok na plnění při stornování zájezdu si ověřte ve Všeobecných pojistných podmínkách
 • Na emailovou adresu info@ck-vikend.cz zašlete informaci, obsahující označení zájezdu, jména stornujících osob a důvod storna
 • CK provede zrušení uvedených účastníků a zašle Vám předvyplněný a potvrzený formulář Oznámení o škodě
 • Formulář si vytiskněte, doplňte další požadované údaje a pořiďte si kopii
 • Formulář pak spolu s lékařskou zprávou a kopií potvrzení o zájezdu zašlete poštou na pojišťovnu
 • Adresa je UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12, Praha 6
 • kontakt pro případné stížnosti: info@uniqa.cz (případně možnost obrátit se na Českou národní banku)
Lyžování a lyžařské zájezdy 2023 v Itálii       Ing. Martin Jindrák - CK Víkend PLUS, Valdecká 84, 268 01 Hořovice, tel. 311 510 136     webdesign: Martin Jindrák